Актуальні питання філології та соціально-гуманітарних наук

15 лютого 2016 року на кафедрі іноземних мов відбулося засідання секції “Актуальні питання філології та соціально-гуманітарних наук” у рамках проведення в університеті 97-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу БДМУ.

Вже стало традицією підводити підсумок наукової діяльності колективів, висвітлювати результати наукових пошуків за минулий рік та окреслювати перспективи подальших досліджень саме на тематичних засіданнях кафедр.

Цього року на обговорення представлено 13 доповідей:

-       дослідження актуальних проблем сучасного мовознавства (3 доповіді): О.С. Дем’янчук, Г.М. Лапа, Г.В. Лехкун;

-       за темою науково-дослідної роботи кафедри (7 доповідей): Н.І. Бицко, М.М. Вахоцький, О.О. Маковська, І.В. Семенко, А.М. Семисюк, А.Ю. Томашевська, Г.В. Шалаєва;

-       апробація результатів дисертаційного дослідження (3 доповіді): С.В. Бронських, Л.І. Запоточна, Л.В. Стегніцька.

Учасниками секції відмічено особливо цікаві доповіді, у яких розглядається актуальна проблема визначення терміна як мовного знака (викладач Запоточна Л.І.), та питання дефініції епонімів, виокремлення у них рис, що характеризують дані одиниці з точки зору термінології (викладач Стегніцька Л.В.). Остання робота вдало поєднує дисертаційне дослідження з кафедральною комплексною роботою.

За результатами засідання ухвалили: доповіді розширити, оформити у вигляді наукових статей для друку у фахових виданнях; схвалити хід виконання дисертаційних робіт, оприлюднення та обговорення матеріалів яких відбулося на засіданні секції.

Хочеться відзначити як високий рівень досліджень, так і якісну подачу матеріалу, представлення доповідей, ілюстрування прикладами запропонованих класифікацій.

Засідання секції пройшло на високому науково-теоретичному рівні, у дусі живої дискусії між учасниками.

У результаті плідної дискусії запропоновано оптимізувати роботу над укладанням словника медичних термінів, що містять пропріативи, специфіковано лексикографічні джерела, за якими дані терміни верифікуються, а також обговорено проект майбутнього двомовного словника медичних термінів з компонентом-власною назвою.