Новини

Проведення IX Міжнародної медико-фармацевтичої конференції

На кафедрі іноземних мов БДМУ з 1974 створений і працює студентський науковий гурток. Наукова робота студентів здійснюється з метою реалізації інтелектуального потенціалу студентів, підвищення студентської творчої ініціативи.
Основними завданнями гуртка є:
•    залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до науково-дослідної роботи;
•    організація науково-дослідної роботи студентів;
•    поглиблене вивчення студентами обраної ними наукової галузі з дисципліни за рахунок опрацювання літератури іноземними мовами;
•    розвиток навичок творчої роботи, оволодіння методами та прийомами наукових досліджень;
•    вдосконалення спілкування іноземними мовами;
•    підготовка гідів із числа студентів-гуртківців для проведення ознайомчих екскурсій по місту для іноземних гостей та делегацій.
 За роботу наукового студентського гуртка на кафедрі з 2009 р. відповідає викладач кафедри Семенко Ірина Володимирівна.
 Старостою студентського наукового гуртка на 2011-2012 н. р. був обраний Куфтяк Василь Вікторович, 1 група, 2 курс, медичний факультет №1, спеціальність "Лікувальна справа". Гурток налічує 12 студентів.
 4 квітня 2012 року студенти кафедри взяли участь у IX Міжнародній медико-фармацевтичній конференції. На секційне засідання "Чернівці – місто моєї мрії" студенти-гуртківці підготували 16 доповідей та оформили презентації.
 Конференція проводилась англійською, французькою та німецькою мовами. В конференції взяла участь викладач Черкаського медичного коледжу Бойко Ольга Василівна.


 
 Переможцями секції "Чернівці – місто моєї мрії" стали:
1 місце:
Попова Ірина Сергіївна 2 курс, медичний факультет №2, спеціальність "Лікувальна справа", з темою доповіді "Review of ancient pharmacies in Chernivtsi".
2 місце:
Захарчук Ірина Олегівна 2 курс, медичний факультет №1, спеціальність "Лікувальна справа" з темою доповіді "Central Square".
Савчук Артем Юрійович 1 курс, медичний факультет №1, спеціальність ''Лікувальна справа'' з темою доповіді "Olha Kobylyanska Chernivtsi Academic Music and Drama Theatre: from the past to the present".
3 місце:
Парастив'юк Евгенія Михайлівна 2 курс, медичний факультет №2, спеціальність "Лікувальна справа з темою доповіді "Chernivtsi is a city of tolerance".
Задорожна Марія Андріївна 1 курс, медичний факультет №2, спеціальність ''Лікувальна справа'' з темою доповіді "Philharmonic Square is the musical pearl of Chernivtsi".
 
 Грамотами нагороджені такі учасники конференції:
 1. Бойко Ольга Василівна – викладач Черкаського медичного коледжу за кращу презентацію наукового дослідження.
 2. Іванчук Оксана Василівна -1 курс, медичний факультет № 1, спеціальність "Лікувальна справа" з темою доповіді "Czernowitz – die stadt des zusammentreffens der religionen".
 3. Роєцька Аліна Владиславівна - 2 курс, медичний факультет №1, спеціальність ''Лікувальна справа'' з темою доповіді "Heritage historique et culturel du judaЇsme a Tchernivtsi".

5 квітня 2012 року студенти-гуртківці IV курсу Ткач Н. І. (медичний факультет №2, гр. №19, спеціальність"Лікувальна справа") та Чобан В. В. (медичний факультет №2, гр. № 14, спеціальність "Лікувальна справа") для гостей – учасників конференції провели ознайомчу екскурсію по нашому місту.

 Відповідальна за роботу
 наукового студентського гуртка                Семенко І.В.

   

93-я підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу БДМУ

14 лютого 2012 року на кафедрі іноземних мов відбулось секційне засідання «Актуальні питання філології, соціальної медицини та організації охорони здоров’я» 93-ої підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу БДМУ.


    На секційному засіданні було заслухано 17 доповідей, тематика яких  пов’язана:
1) з плановою НДР кафедри: “Дослідження системно-структурних, семантичних і функціональних особливостей організації субмови „Стоматологія” з метою виявлення концептуальних моделей та їхнього мовного вираження на матеріалі англійської, німецької, французької, української мов: діахронічний та синхронічний аспекти” (8 доповідей);
2) з дисертаційними дослідженнями (доцент Рак О.М., викл. Бицько Н.І., Бронських С.В.);
3) загально-лінгвістичного спрямування (викл. Маковська О.О.,        Ключка Н.Я., Костецька І. В.);
4) методичного характеру (доц.. Семисюк А.М. ст.. викладачі Лапа Г.М., Кекух З.М.);
5) з літературним пошуком щодо підготовки до планування дисертаційної роботи (викл. Оробчук Д. Б.).


Предметом окремого обговорення стали доповіді викладачів кафедри,  які працюють над виконанням кандидатських дисертацій.
Спостерігалась активна участь усіх присутніх під час обговорення доповідей, пов’язаних з науково-дослідною роботою кафедри.


На секційному засіданні було ухвалено рішення:
– про необхідність розширення доповідей відповідно до вимог наукової статті з метою їхньої публікації у фахових виданнях;
– про перспективність подальших досліджень стосовно вивчення особливостей функціонування стоматологічних термінів у англійській, німецькій, французькій і латинській мовах.

   

Wi-Fi доступ до Всесвітньої мережі Інтернет

Починаючи з лютого місяця на кафедрі іноземних мов запрацював Wi-Fi доступ до всесвітньої мережі Інтернет

   

Підсумки І етапу Всеукраїнської олімпіади з англійської, німецької, французької та латинської мов 2013

 

         На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від № 46 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2012/2013 навчальному році», згідно з Положенням про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 грудня 2012 року № 1410 та   з метою подальшого підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, у пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання на кафедрі іноземних мов 7 лютого 2013 року відбувся І етап Всеукраїнської олімпіади з англійської та німецької мов, 12 лютого – з латинської мови, 13 лютого – з французької мови. З англійської мови в Олімпіаді прийняло участь 24 студенти, з німецької – 6, з французької – 6.   Учасникам було запропоновано наступні завдання: аудіювання (прослуховування неадаптованого тексту з подальшим виконанням завдань після тексту), читання (читання тексту та відповіді на запитання за змістом прочитаного), корекція помилок (у реченні були виділені чотири слова або словосполучення, в одному з яких була помилка, яку потрібно було ідентифікувати) та творча робота, яка містила три теми на вибір студента. В Олімпіаді з латинської мови взяли участь 13 студентів. Студентам пропонувалися тести ІІІ –IVрівня знань, укладені з урахуванням Програми з латинської мови.  

         Студенти-медики мають нагоду стажуватися в провідних клініках Австрії, Франції, Німеччини та обмінюватися досвідом із студентами з різних країн. Для цього їм необхідно не лише володіти відмінними знаннями з медицини, але й вільно спілкуватися іноземною мовою. Як сказав класик: «Скільки мов ти знаєш стільки разів ти людини».

         Кафедра іноземних мов вітає усіх учасників олімпіади та бажає їм подальших успіхів та вдосконалення. Ми раді оголосити імена переможців:

Англійська мова:

І місцеСавчук Артем –  2 група, ІІ курс, мед.факультет № 1

ІІ місцеСкоропляс Сергій – 15 група, ІІ курс, мед.факультет № 2                           

Максимишин Володимир –11 група, І курс, мед.факультет № 1

ІІІ місцеЗадорожна Марія – 27 група, ІІ курс, мед.факультет № 2

 

Німецька мова:

 

І місце- Швець Марина –  13 група, І курс, мед. факультет № 1

ІІ місце- Дмитрук Ілона – 11 група, ІІ курс, мед. факультет № 1

                Бобкова Юлія – 33 група, І курс, мед. факультет № 2

ІІІ місце- Романчук Віктор – 10 група, ІІ курс, мед. факультет № 1

                  Руна Василина – 13 група, І курс, мед. факультет № 1

                  Середюк Тетяна – 33 група; І курс, мед. факультет № 2

 

 Французька мова:

І місцеБойко Тетяна  – 5 група, І курс, мед. факультет № 1

ІІ місцеМельник Анастасія – 5 група, І курс, мед. факультет № 1

               Митрик Петро – 5 група, І курс, мед. факультет № 1

ІІІ місцеСоловянчук Олександра – 5 група, І курс, мед. факультет № 1

                 Говорнян Сергій – 5 група, І курс, мед. факультет № 1

 

Латинська мова:

 

І місцеАндрунишин Віра  – 1 група, І курс стомат. факультет

              Пужняк Юлія  – 34 група, І курс, мед.факультет № 2

 

ІІ місце – Кордунян Олександра – 10 група, І курс, мед.факультет №1

 

ІІІ місце – Бойко Тетяна  – 5 група, мед.факультет №1

                    Заруднєва Ганна  – 1 група, мед.факультет №1