Новини

ЙОМУ НЕ ПРОБАЧИЛИ ТАЛАНТУ…

Нині ім’я Володимира Івасюка, великого композитора, основоположника української естрадної музики, відоме чи не кожному з нас. Але не завжди вільно можна було висловити своє захоплення цим бездонним талантом, вшанувати достойно справжнього титана української музики. Лише з 1995 року з початком роботи Чернівецького меморіального музею В. Івасюка вичерпна інформація про його життєвий та творчий шлях стала доступною широкій громадськості.

Саме напередодні заходів до 65-ї річниці від дня народження Володимира Івасюка студенти БДМУ – 42 група І курсу (куратор – Маковська О.О.) та 7 група ІІ курсу (куратор – Вахоцький М.М.) відвідали цей музей.

Студентка 7гр. ІІ курсуГриньова Вікторія: “Нам вдалося доторкнутися до вічного, славетного, нездоланного, всього того, чим жив митець, побачити все, що оточувало його. Саме В. Івасюк вивів українську музику з тіні, українська пісня пролунала з московської сцени і її заспівав цілий світ. Визнані кращими піснями року СССР – “Червона рута”(1971) та“Водограй” (1972) довели, що українська музика – це не примітивна, марґіналізована, приречена на вимирання мелодія, ніколи такою не була і не буде”.

Особливо цікавою екскурсія видалася для студентів іноземних громадян, оскільки вони ще небагато знають з історії української культури.

Студентка 42 гр. І курсу Мастер Віді: “Я вражена тимоб’ємом роботи, яку вдалося авторові виконати за таке несправедливо коротке життя. Недарма його порівняли з життям метелика – таке ж коротке і яскраве. Дивно, як навіть листи доходили до адресата без точної адреси з усього СССР, просто з вказівкою “автору “Червоної рути”. Це легенда, символ, візитівка України, гордість для всього народу, особистість, про яку нарешті дізналися і ми. Приклад для всіх, оскільки Івасюк В. був студентом університету, де ми навчаємося, і ми, можливо, буваємо у тих же аудиторіях, за тими ж партами”.

В Україні і понині не створено більше пісні окрім “Червоної рути”, яка б полонила серця людей різного віку, була популярною та загальновизнаною (М. Ткач). В. Івасюк – постать багатовимірна, символ того покоління, якому вже не дозволено було мати право на самовираження (Г. Тарасюк).

Основним нашим завданням і обов’язком є підтримувати та популяризувати, доносити до молодого покоління твори В. Івасюка, формувати їхню національну свідомість і, звичайно ж, не дати згаснути вогнику пам’яті Володимира Івасюка.

 

HIS TALENT WAS NOT FORGIVEN...

NowadaysVolodymyr Ivasiuk’sname, as of agreat composer, founder of Ukrainian pop music, is known to many people around the globe. But it wasn’t always so easy to express one’sadmiration for his bottomless talent, to pay honour to this true titan of Ukrainian music. Only in 1995 with the foundation of Chernivtsi V. Ivasiuk Memorial Museum the comprehensive information about his life and creative work became available to the general public.

This year we are going to celebrate his 65th birth anniversary. On the eve of theseevents BSMU students, namely group 42/1st yearstudents(tutor– Makovska O.O.) and group7/2nd year students (tutor– VakhotskyiM.M.) paid a visitto this museum.

Hryniova Viktoria, gr. 7/2nd year student:“We were able to touch the eternal, glorious, invincible, just what the artist lived by, we could see everything that surroundedhimin his everyday life. It was V. Ivasiuk who took and ledUkrainian music out ofthe shadows,Ukrainian song sounded from the Moscow stage and at that very moment thewhole worldstarted to sing it. His songs “Red Rue” and “Vodohrai” “The Fountain” were recognized as the best songs of the year inUSSRin 1971 and 1972respectively. They proved that Ukrainian music wasnotjust a kind ofprimitive, marginalized, and doomed to extinction melody, it had never been such and never will”.

The excursion was especiallyinteresting for foreign students, sincethey know quitelittle aboutthe history of Ukrainian culture.

Master Vidhi, gr. 42/1st year student:“I ​​am impressedby the amountof work that the author succeededto perform for such an unfairlyshort life. No wonder it wascompared with the life of a butterfly – the same briefand bright. It's amazing thateven the letters fromthe entire USSR reached their destination without the exact address, simply indicating “to the “Red Rue” author”.V. Ivasiuk is alegend, symbol, namecard of Ukraine,pride of the entire nation, personalityof whom we are now also aware. He is an ideal for everyone, becauseV. Ivasiuk was a BSMUstudent, and it means that we sometimes study in the same classrooms, atthe same desks”.

Since that time in Ukraine no song has been created–so popular, so magnificent, beloved by people of all ages, as the “Red Rue”is. V. Ivasiuk is amulti-dimensional figure, a symbol of a generation, which was not allowed to have the right to self-expression.

Our basic task and duty is to support and promote, popularizeamongthe younger generation Ivasiuk’sworks, to fortifytheir national identity and, of course tokeep the fireofmemory burning.

 

   

Інформація

Продовжуючи низку добрих давніх традицій, наближаючись до славного ювілею нашої Alma  Mater, на кафедрі іноземних мов ( куратори: Лапа Г.М. 2/II л.), Семесюк А.М. (13/ II л.), Починок Л.Ш. (4/ II л.), організували зустріч з колишньою випускницею нашогоуніверситету доцентом кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб Довганюк Наталією Іванівною.

І ось які враження висловлюють студенти - учасники зустрічі:

-  історію життя іншої людини завжди цікаво і приємно слухати, але так як розповідала Наталя Іванівна було надзвичайно захоплюючим і цікавим. Я дізналася багато нового для себе і зможу про Наталію Іванівну розповісти іншим. Дякую за розповідь. Щастя та здоров’я Вам і Вашій родині;

- сьогодні у нас була зустріч з фантастичною  людиною. Наталя Іванівна радувала нас своїм позитивом та цікавими історіями про свої студентські роки;

-  нас заворожує наполегливість Наталі Іванівни під час багатьох складних її ситуацій як лікаря. Завдяки цій розповіді я зробила для себе багато висновків, за що їй дуже вдячна;

-  я дуже вдячна за те, що Наталя Іванівна своїм прикладом окреслила всю відповідальність професії, яку я обрала;

- зустріч дуже сподобалася. Цікаво було слухати Наталю Іванівну. Сильна особа та незабутні враження.

 

Галино Миколаївна Лапа: Наталя Іванівна колишня моя студентка,моєї курованої  групи. Я дуже вдячна їй за те, що вона погодилась зустрітись з теперішніми нашими студентами. Вдячна за щиру відверту повагу до викладачів, відомих у світі професорів нашого університету, яких вона не забуває та з гордістю говорить про те, що вона їх учениця. Вдячна, що Наталя Іванівна скрізь все своє життя пронесла розуміння до необхідності іноземних мов, до відповідального ставлення до професії лікаря.

   

Традиція до Св.Миколая

Традиційно 19.12.2013 кафедра іноземних мов привітала вихованців школи інтернату №2 для дітей з порушенням слуху (м.Чернівці, вул. Гете 2). У заході взяли участь такі групи: 1гр. І курсу пед.(куратор Бронських С.В.) , 2 гр. І курсу лік.(куратор Лехкун Г.В.), 2 гр. ІІ курсу лік.(куратор Лапа Г.М.), 13 гр. ІІ курсу лік.(куратор Семисюк А.М. ), 14 гр. І курсу лік.(куратор Оробчук Д.Б.), 15 гр. І курсу лік.(куратор Мотрюк Н.Г.), 22 гр. І курсу лік.(куратор Бицко Н.І.), 31 гр. ІІ курсу лік.(куратор Демянчук О.С.), 32 гр. ІІ курсу лік.(куратор Пендещук А.Я.), 41 гр. І курсу лік.(куратор Войткевич Н.І.), а також до привітань долучися студенти 9 гр.V курсу пед.(куратор Ревенко Ж.А.).

Студенти разом з кураторами привітали діток подарунками (розвиваючі ігри, іграшки, розмальовки і.т.д.) та прийняли участь у святковому концерті.

   

Excursion report

We, the first year medical students of bukovinian state medical university, had an excursion to the art museum of chernivtsi  with  our tutor madam Liuba and we  were guided by miss Olga overthere. On the way to art museum we first saw the main entrance to the city hall.after that we entered the art museum. Over there our guide Olga explained many things about the potraits,pictures and icons which were drawn by different painters during different periods of time.the paintings include the pictures of famous personalities, icons of different events describing the life of jesus christ and so on. The most fascinating and interesting thing that we saw there was the different varieties of easter eggs. The pictures of famous poets, painters,writters and warriors were hanged on the walls.the paintings on the ceiling and stained-glass windows were the centre of attraction. On the whole  the members of 44 group from India enjoyed the excursion. we were happy and pleased to be a part of the excursion.

We were thankful to our tutor madam Liuba who took us there.

Once again thanking everyone those who cooperated.     

Yours sincerely

Group leader group No:44

 

13 січня 2013 студенти іноземні громадяни 44 групи І курсу разом з куратором групи Стегніцькою Л.В. долучились  до культурної спадщини Буковини, відвідавши Художній музей.  Крокуючи залами музею, студентська молодь ознайомилась з експозицією Чернівецького обласного художнього музею мистецтвом Буковини 17– 21,ст. з культовим і світським живописом і графікою 17 – 20 (Іполовина)ст., а також з оригінальним народним і декоративно– ужитковим мистецтвом краю 19-20 ст.Значну частину експонатів складають твори народного і декоративно– ужиткового мистецтва (вишивка, ткацтво, зокрема килимарство, художня обробка дерева, металу, шкіри, кераміка, писанкарство) ХІХ-ХХ ст. Експозиції акцентутьувагу на художніх якостях побутових речей, які полягають насамперед у їх орнаментально-колористичному оздобленнії.Студенти були вражені майстерністю  художників Буковини. Подібні заходи сприяють культурному забагаченню студентів.