Навчально-методична робота

Навчально-методична робота

Навчально-методична робота кафедри спрямована на подальше вдосконалення процесу навчання іноземних та латинської мов за умови кредитно-модульної системи що передбачає набуття студентами іншомовної комунікативної компетенції,оволодіння основами медичної,фармацевтичної та стоматологічної термінології з метою подальшого удосконалення, використання набутих практичних навичок, для систематичного самостійного збагачення професійних знань.

Методична модель навчання іноземних та латинської мов базується на основі граматичного, текстового, комунікативного,традиційного (мова мовлення) форматів та фахово-орієнтованого підходу,в основу реалізації якого покладені автентичні навчальні матеріали та сучасні дидактичні технології викладання.

З метою оптимізації навчального процесу у системі навчання “Moodle” сьогодні розміщені сучасні дидактичні матеріали для самостійної роботи студентів,тестові завдання,термінологічна лексика.

Кафедра плідно співпрацює з опорними кафедрами іноземних мов Львівського державного медичного університету ім. Д. Галицького, Київського національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Харківського національного фармацевтичного університету стосовно організації та проведення навчально-методичних конференцій,бере активну участь у проведенні семінарів - нарад завідувачів кафедр іноземних мов ВНЗ України. Викладачі кафедри входять до складу авторського колективу,який працює над створенням національних підручників з іноземних та латинської мов (доц. О.М.Рак – французька мова для студентів медичних факультетів,доц. В.Г.Синиця – латинська мова для студентів фармацевтичних факультетів, ст. викл. Н.І. Войткевич, Г.В. Шалаєва – англійська мова для студентів зі спеціальності “Mедична психологія”, доц. А.В.Семисюк, викл. І.В. Костецька – німецька мова для студентів стоматологічних факультетів).