96-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету.

Щорічна підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу нашого університету покликана підвести підсумок, висвітлити результати наукових пошуків колективів за минулий рік та окреслити перспективи подальших досліджень.

Засідання секції “Актуальні питання філології та соціально-гуманітарних наук” на кафедрі іноземних мов відбулося 16 лютого 2015 року. Розпочалося воно традиційно з вітального слова завідувача кафедри Олександра Михайловича Рака та оголошення порядку денного.

Всього у ході засідання заслухано 13 доповідей:

- за темою науково-дослідної роботи кафедри (7 доповідей): В.Г. Синиця, Н.І. Бицко, Н.М. Соловйова, О.М. Рак, І.В. Семенко, Г.В. Шалаєва, М.М. Телеки;

- апробація результатів дисертаційного дослідження (3 доповіді): О.О. Маковська, С.В. Бронських, Л.І. Запоточна;

- теорія та методика викладання: (1 доповідь): Д.Б. Оробчук;

- дослідження актуальних проблем сучасного мовознавства (2 доповіді): М.М. Вахоцький, О.С. Дем’янчук;

Вже не вперше жваву дискусію викликала доповідь О. Дем’янчук про становлення частки як частини мови в англійській лінгвістиці та Л. Запоточної, оскільки у запропонованій доповіді вдало поєднано тему дисертаційного дослідження та НДР кафедри щодо вивчення пропріатитів у галузевих терміносистемах.

За результатами засідання ухвалили: доповіді розширити, оформити у вигляді наукових статей для друку у фахових виданнях; схвалити хід виконання дисертаційних робіт, оприлюднення та обговорення матеріалів яких відбулося на засіданні секції.

Доповіді учасників можна відзначити як високоінформативні, динамічні, логічно побудовані. Засідання секції пройшло на високому науково-теоретичному рівні, у дусі живої дискусії між учасниками.