Наукова робота

Упродовж багатьох років колектив кафедри вивчає закономірності та особливості становлення і розвитку медичної термінології на матеріалі латинської, англійської, німецької та французької мов. Дослідження проводяться  як в діахронічному, так і синхронічному аспектах з позицій сучасної лексикології з урахуванням основоцентричного підходу до інтеграції структурно-семантичної і функціональної інтеграції терміносистеми медицини.

З 2009 року колектив кафедри докладає зусиль у виконанні  планової науково-дослідної роботи кафедри на тему: “Дослідження системно-структурних, семантичних і функціональних особливостей організації субмови «Стоматологія» з метою виявлення концептуальних моделей та їхнього мовного вираження на матеріалі англійської, німецької, французької, української мов: діахронічний та синхронічний аспекти”.

Актуальність цієї роботи пояснюється необхідністю відбору базового вокабуляру для фахово зорієнтованого навчання студентів стоматологічного факультету.

Кінцева мета дослідження – укласти білінгвальний (англо-український, німецько-український, французько-український) словник термінів субмови “стоматологія”, який сприятиме розширеній лінгвістичній підготовці майбутнього фахівця-стоматолога.

Сьогодні на кафедрі працюють 6 кандидатів філологічних наук:

 • проф. Н.М. Соловйова, кандидатська дисертація на тему: “Творческий путь Грехема Грина – реалиста”, (Київ, 1971 р.);
 • доц. В.Г. Синиця, кандидатська дисертація на тему: “Латинские номены с именным суффиксом – tio/sio” (Тбілісі, 1985);
 • доц. А.М. Семисюк, кандидатська дисертація на тему: “Немецкая специальная лексика подъязыка промышленной токсикологии в статике и динамике (опыт синхронного описания)” (Київ, 1993);
 • доц. О.М. Рак, кандидатська дисертація на тему:  “Семантико-функціональні особливості вигуків у французькій мові: діахронічний та синхронічний аспекти”
 • ст. викладач Н.І. Бицко “Мікрогідроніми Тернопільської області (назви непроточних вод) (Київ,2012)”, 
 • викладач М.М. Телекі  “Соціальні критерії модусу” (Київ, 2006)

Дисертаційні дослідження виконують:

 • викладач Л.І. Запоточна “Функціонування медичних термінів у лексико-семантичній структурі сучасної англійської мови (субмова кардіології)”, термін завершення – 2015 р.;
 • викладач О.О. Маковська “Когнітивно-прагматичний  аспект англійської термінолексики пластичної хірургії”, термін завершення – 2013 р.;
 • викладач С.В. Бронських “Булгаківські традиції в зарубіжній літературі другої половини ХХ ст.”, термін завершення – 2018 р.;
 • викладач Н.Я. Гешко “Лексико-семантичне поле “сила” в сучасній англійській мові”,  термін завершення – 2016 рік;
 • викладач Л.В. Стегніцька “Терміни-епоніми в англійській клінічній термінології”,  термін завершення – 2016 рік.