РОБОТА СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА У 2017-2018 Н.Р.

За роботу студентського наукового гуртка на кафедрі іноземних мов відповідає викладач Запоточна Л.І. Наукова робота студентів здійснюється з метою реалізації інтелектуального потенціалу студентів, підвищення студентської творчої ініціативи для поліпшення підготовки наукових кадрів.

Основними завданнями гуртка є:

- залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до науково – дослідної роботи;

- організація науково-дослідної роботи студентів;

- поглиблене вивчення студентами обраної ними наукової галузі з дисципліни;

- розвиток навичок творчої роботи, оволодіння методами та прийомами наукових досліджень.

 

Список студентів, які є членами студентського наукового гуртка кафедри іноземних мов БДМУ

 

Ткаченко Г.– 17/IIмедичний факультет № 2

Драль В.- 25/IIмедичний факультет № 2

Рурак А. - 5/IІмедичний факультет № 1

Щербата І.– 6/IIмедичний факультет № 1

Сосній К. - 24/ІIмедичний факультет № 2

Гладій Д. – 24/ІIмедичний факультет № 2

Рудейчук Д. - 1/IIмедичний факультет № 1

Нарсія І.- 1/IIмедичний факультет № 1

Новиченко Ю. - 15/Iмедичний факультет № 2

Коцюбинська О. -15/Iмедичний факультет № 1

Коняков А. - 8/Iмедичний факультет № 1

Сивура О.- 8/Iмедичний факультет № 1

Демидова Є.-22/Iмедичний факультет № 2

Оленицька І. - 27/Iмедичний факультет № 2

Шубалий В. -13/IIмедичний факультет № 1

Ісопенко Ю. -21/Iмедичний факультет № 2

 

У квітні 2018 р. на кафедрі відбудеться конференція на тему «Сучасні реформи медицини в Україні та світі» у рамках Міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів та молодих вчених «Сучасні аспекти медицини і фармації».