Наукова робота

РОБОТА СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА У 2017-2018 Н.Р.

За роботу студентського наукового гуртка на кафедрі іноземних мов відповідає викладач Запоточна Л.І. Наукова робота студентів здійснюється з метою реалізації інтелектуального потенціалу студентів, підвищення студентської творчої ініціативи для поліпшення підготовки наукових кадрів.

Основними завданнями гуртка є:

- залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до науково – дослідної роботи;

- організація науково-дослідної роботи студентів;

- поглиблене вивчення студентами обраної ними наукової галузі з дисципліни;

- розвиток навичок творчої роботи, оволодіння методами та прийомами наукових досліджень.

 

Список студентів, які є членами студентського наукового гуртка кафедри іноземних мов БДМУ

 

Ткаченко Г.– 17/IIмедичний факультет № 2

Драль В.- 25/IIмедичний факультет № 2

Рурак А. - 5/IІмедичний факультет № 1

Щербата І.– 6/IIмедичний факультет № 1

Сосній К. - 24/ІIмедичний факультет № 2

Гладій Д. – 24/ІIмедичний факультет № 2

Рудейчук Д. - 1/IIмедичний факультет № 1

Нарсія І.- 1/IIмедичний факультет № 1

Новиченко Ю. - 15/Iмедичний факультет № 2

Коцюбинська О. -15/Iмедичний факультет № 1

Коняков А. - 8/Iмедичний факультет № 1

Сивура О.- 8/Iмедичний факультет № 1

Демидова Є.-22/Iмедичний факультет № 2

Оленицька І. - 27/Iмедичний факультет № 2

Шубалий В. -13/IIмедичний факультет № 1

Ісопенко Ю. -21/Iмедичний факультет № 2

 

У квітні 2018 р. на кафедрі відбудеться конференція на тему «Сучасні реформи медицини в Україні та світі» у рамках Міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів та молодих вчених «Сучасні аспекти медицини і фармації».

   

96-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету.

Щорічна підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу нашого університету покликана підвести підсумок, висвітлити результати наукових пошуків колективів за минулий рік та окреслити перспективи подальших досліджень.

Засідання секції “Актуальні питання філології та соціально-гуманітарних наук” на кафедрі іноземних мов відбулося 16 лютого 2015 року. Розпочалося воно традиційно з вітального слова завідувача кафедри Олександра Михайловича Рака та оголошення порядку денного.

Всього у ході засідання заслухано 13 доповідей:

- за темою науково-дослідної роботи кафедри (7 доповідей): В.Г. Синиця, Н.І. Бицко, Н.М. Соловйова, О.М. Рак, І.В. Семенко, Г.В. Шалаєва, М.М. Телеки;

- апробація результатів дисертаційного дослідження (3 доповіді): О.О. Маковська, С.В. Бронських, Л.І. Запоточна;

- теорія та методика викладання: (1 доповідь): Д.Б. Оробчук;

- дослідження актуальних проблем сучасного мовознавства (2 доповіді): М.М. Вахоцький, О.С. Дем’янчук;

Вже не вперше жваву дискусію викликала доповідь О. Дем’янчук про становлення частки як частини мови в англійській лінгвістиці та Л. Запоточної, оскільки у запропонованій доповіді вдало поєднано тему дисертаційного дослідження та НДР кафедри щодо вивчення пропріатитів у галузевих терміносистемах.

За результатами засідання ухвалили: доповіді розширити, оформити у вигляді наукових статей для друку у фахових виданнях; схвалити хід виконання дисертаційних робіт, оприлюднення та обговорення матеріалів яких відбулося на засіданні секції.

Доповіді учасників можна відзначити як високоінформативні, динамічні, логічно побудовані. Засідання секції пройшло на високому науково-теоретичному рівні, у дусі живої дискусії між учасниками.

   

Наукова робота

Упродовж багатьох років колектив кафедри вивчає закономірності та особливості становлення і розвитку медичної термінології на матеріалі латинської, англійської, німецької та французької мов. Дослідження проводяться  як в діахронічному, так і синхронічному аспектах з позицій сучасної лексикології з урахуванням основоцентричного підходу до інтеграції структурно-семантичної і функціональної інтеграції терміносистеми медицини.

З 2009 року колектив кафедри докладає зусиль у виконанні  планової науково-дослідної роботи кафедри на тему: “Дослідження системно-структурних, семантичних і функціональних особливостей організації субмови «Стоматологія» з метою виявлення концептуальних моделей та їхнього мовного вираження на матеріалі англійської, німецької, французької, української мов: діахронічний та синхронічний аспекти”.

Актуальність цієї роботи пояснюється необхідністю відбору базового вокабуляру для фахово зорієнтованого навчання студентів стоматологічного факультету.

Кінцева мета дослідження – укласти білінгвальний (англо-український, німецько-український, французько-український) словник термінів субмови “стоматологія”, який сприятиме розширеній лінгвістичній підготовці майбутнього фахівця-стоматолога.

Сьогодні на кафедрі працюють 6 кандидатів філологічних наук:

 • проф. Н.М. Соловйова, кандидатська дисертація на тему: “Творческий путь Грехема Грина – реалиста”, (Київ, 1971 р.);
 • доц. В.Г. Синиця, кандидатська дисертація на тему: “Латинские номены с именным суффиксом – tio/sio” (Тбілісі, 1985);
 • доц. А.М. Семисюк, кандидатська дисертація на тему: “Немецкая специальная лексика подъязыка промышленной токсикологии в статике и динамике (опыт синхронного описания)” (Київ, 1993);
 • доц. О.М. Рак, кандидатська дисертація на тему:  “Семантико-функціональні особливості вигуків у французькій мові: діахронічний та синхронічний аспекти”
 • ст. викладач Н.І. Бицко “Мікрогідроніми Тернопільської області (назви непроточних вод) (Київ,2012)”, 
 • викладач М.М. Телекі  “Соціальні критерії модусу” (Київ, 2006)

Дисертаційні дослідження виконують:

 • викладач Л.І. Запоточна “Функціонування медичних термінів у лексико-семантичній структурі сучасної англійської мови (субмова кардіології)”, термін завершення – 2015 р.;
 • викладач О.О. Маковська “Когнітивно-прагматичний  аспект англійської термінолексики пластичної хірургії”, термін завершення – 2013 р.;
 • викладач С.В. Бронських “Булгаківські традиції в зарубіжній літературі другої половини ХХ ст.”, термін завершення – 2018 р.;
 • викладач Н.Я. Гешко “Лексико-семантичне поле “сила” в сучасній англійській мові”,  термін завершення – 2016 рік;
 • викладач Л.В. Стегніцька “Терміни-епоніми в англійській клінічній термінології”,  термін завершення – 2016 рік.

 

   

Робота студентського наукового гуртка у 2013-2014 н.р.

На кафедрі іноземних мов БДМУ створений і працює студентський науковий гурток. За роботу студентського наукового гуртка на кафедрі іноземних мов відповідає Запоточна Л.І. Наукова робота студентів здійснюється з метою реалізації інтелектуального потенціалу студентів, підвищення студентської творчої ініціативи для поліпшення підготовки наукових кадрів.

Основними завданнями гуртка є:

- залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до науково – дослідної роботи;

- організація науково-дослідної роботи студентів;

- поглиблене вивчення студентами обраної ними наукової галузі з дисципліни;

- розвиток навичок творчої роботи, оволодіння методами та прийомами наукових досліджень.

 

Список студентів, які є членами студентського наукового гуртка кафедри іноземних мов БДМУ

 

Максимишин В. - 11/IIмедичний факультет № 1 - староста

Гуменна М. - 1/Iмедичний факультет № 1

Жиряда Н. – 21/IIмедичний факультет № 2

Кіранчук В. - 1/Iмедичний факультет № 4

Кривецька С. - 4/Iфармацевтичний факультет

Кордунян О. – 10/IIмедичний факультет № 1

Кудла Г.-Х. - 12/IIмедичний факультет № 1

Маліневська О. - 26/IIмедичний факультет № 2

Маркіна Є. - 30/IIмедичний факультет № 2

Маслій Н. -1/Iмедичний факультет № 1

Нестерак Л. - 12/IIмедичний факультет № 1

Покальська Ю.- 14/Iмедичний факультет № 1

Степанець М.- 5/Iмедичний факультет № 1

Шуригайло А. - 1/Iмедичний факультет № 4

Юзяк К.-16/IIмедичний факультет № 2

Явдошняк Х. -4/IIмедичний факультет № 1

 

У квітні 2014 р. на кафедрі відбудеться конференція на тему «Видатні фундатори та науковці БДМУ» у рамках Міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів та молодих вчених «Сучасні аспекти медицини і фармації».