Лапа Галина Миколаївна

Старший викладач кафедри
 
 
 
 
 
 
 
 
Працює з вересня 1971р. Закінчила Чернівеький державний університет у 1970 р. (факультет романо-германської філології).
Пройшла шлях від лаборанта кафедри до старшого викладача кафедри.
Багато років здійснювала керівництво роботи  викладачів секції англійської мови (з1985 по 2005 рр.).
Брала участь у розробці робочих навчальних програм з англійської мови (за професійним спрямуванням для студентів спеціальностей "Лікувальна справа", "Педіатрія", "Сестринська справа", "Клінічна фармація").
Напрямки наукової роботи торкались тем планових НДР кафедри, які присвячені дослідженню терміносистем англійської субмови "Медицина" та "Парамедицина", створення навчальних посібників.
Автор 45 наукових та методичних статей, 8 навчальних посібників та 1 підручника з грифом МОЗ України "English for Nursing".
Секретар наукового журналу БДМУ "Клінічна та експериментальна патологія".
Профгрупорг кафедри.
Нагороджена знаком "Відмінник освіти України".
Улюблене заняття: подорож, музика, читання, спілкування з друзями.