Семисюк Алла Михайлівна

Доцент кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук

 

 

 

 

 

 

Пройшла шлях від лаборанта кафедри до кандидата філологічних наук, заступника завідувача кафедри з навчальної роботи.
Брала участь у:
- створенні моделі "Іноземні мови у медичному вузі";
- у розробці робочих навчальних програм з німецької мови (за професійним спрямуванням) для студентів спеціальностей "Лікувальна справа", "Педіатрія", "Клінічна фармація", "Стоматологія", "Лабораторна діагностика";
- у створенні дидактичного матеріалу, банку тестових завдань з німецької мови для навчання студентів іншомовної компетенції у форматі кредитно-модульної системи та у системі "Moodle".
Напрямки наукової роботи троркались тем планових НДР кафедри, які присвячені дослідженню темріносистем німецької субмови "Медицина" та "Парамедицина", створення лексикографічних джерел та навчальних посібників.
Автор 60 наукових та методичних статей, 7 навчальних посібників та одного словника.
Співавтор колективу укладачів національного підручника з німецької мови за спеціальністю "Стоматологія".
Улюблене заняття: читання, спілкування з давніми друзями.