Рак Олександр Михайлович

Завідувач кафедри іноземних мов,

кандидат філологічних наук, доцент

 

 

 

 

 

Автобіографія
Народився 13 жовтня 1967 року на Буковині – у селі Форосна Новоселицького району.

З 1989 по 1994 роки навчався у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича на факультеті романо-германської філології.
З вересня 1994 року – викладач кафедри іноземних мов Буковинського державного медичного інституту.
У березні 2001 року захистив кандидатську дисертацію у Київському національному університеті імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю 10.02.05. – романські мови.
З жовтня 2001 року – доцент кафедри іноземних мов Буковинської державної медичної академії.
З вересня 2002 року очолює колектив кафедри іноземних мов, нині Буковинського державного медичного університету.
З 2002 року є президентом Чернівецької міської громадської організації “Асоціація Друзі” (франко-української асоціації) і заступником президента Чернівецької міської громадської організації “Буковинська лінгвістична асоціація”.
Неодноразово нагороджувався Грамотами та подяками БДМУ, а у 2010 році за багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм був нагороджений Грамотою Чернівецької облдержадміністрації.
Діяльність в університеті:
Є членом Вченої ради університету, Вченої ради медичного факультету № 3, ЦМК університету, наукової комісії, ПМК з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров'я.
Значну увагу в роботі приділяю міжнародній співпраці, налагодженню зв'язків з провідними медичними закладами у Франції з метою полегшення мобільності, наукових та практичних обмінів студентами, інтернами і викладачами.
Напрямки наукових досліджень:
– дослідження системно-структурних, семантичних і функціональних особливостей організації терміносистеми субмов медицини в діахронічному та синхронічному аспектах з метою виявлення концептуальних моделей та їхнього вираження на матеріалі англійської, німецької, французької, латинської, української мов і укладання галузевих багатомовних словників;
– етимологічні студії онімного простору Франції.
Основні наукові публікації:
Є автором понад 60 наукових праць, зокрема, 2 підручників, 3 навчальних посібників, 1 словника, 42 статей.
Загальноприйняті принципи класифікації французьких ойконімів (кельтсько-докельтські утворення) / О.М. Рак // Мово рідна – слово рідне. Prace językoznawcze ofiarowane Doktor Bożenie Zińkiewicz-Tomanek. Studia Ruthenica Cracoviensia. – T. 3. – Cracov, 2009. – S. 213-220.
О.М. Рак. Мовні зв’язки та вплив античного світу на галісійські ойконімні утворення: матеріали XIII всеукраїнської ономастичної конференції з міжнародною участю [“Studia slovakistica”]. – Ужгород, 2009. – С. 277-286.
Еволюція латино-романських ойконімів на теренах сучасної Франції / О.М. Рак // Науковий Вісник Чернівецького національного університету: Романо-слов’янський дискурс. – Вип. 427. ­– Чернівці, 2011. – С. 46-49.
О.М. Рак Вплив германських діалектів періоду IV-X ст. на формування ойконімії Франції (германські назви поселень): матеріали V міжнародної науково-практичної конференції [“Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість”], (Острог, 24-25 березня 2011 р.). – Острог, 2011. – С. 67-78.
О.М. Рак. Аудіовізуальні технології у процесі викладання іноземних мов: матеріали міжнародної науково-практичної конференції [“Розвиток медсестринської справи в Україні: шляхи та проблеми”] / Буковинський медичний вісник. Cпеціальний випуск. – Чернівці, 2007. – С. 88-89.
О.М. Рак. Навчальний процес в умовах кредитно-модульної системи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції [“Актуальні проблеми викладання іноземних мов у ВНЗ в умовах кредитно-модульної системи навчання на етапі входження України у європейський простір”]. – Харків, 2007. – С. 62-65.
О.М. Рак. Дистанційне навчання: історія становлення, роль та місце в сучасній системі вищої освіти: матеріали всеукраїнської конференції [“Актуальні проблеми викладання іноземної мови у вищій школі в умовах кредитно-модульної системи навчання”]. – Харків, 2008. – С. 82-84.


Дисципліни, що викладаються: іноземна мова (французька), іноземна мова за професійним спрямуванням.
Хоббі, захоплення: активний відпочинок, подорожування, спорт, туризм, фотографування.
  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду