Шалаєва Ганна Василівна

Старший викладач кафедри
 
 
 
 
 
 
 
 
Закінчила ЧНДУ, факультет іноземних мов в 1972р. Працюю в БДМУ з 1974р. Викладаю англійську мову для студентів І-ІІ курсів лікувального, стоматологічного факультетів та факультету психології.
Беру участь у виконанні НДР кафедри "Дослідження системно-структурних, семантичнихі функціональних особливостей організації субмови "Стоматологія" з метою виявлення концептуальних моделей та їхнього мовного вираження на матеріалі англійської, німецької, французької, української мов: діахронічний та синхронічний аспекти". В цьому році працюю над її фрагментом "Дослідження семантичних особливостей організації терміносистеми субмови "Стоматологія": діахронічний та синхронічний аспекти".

 

Постійно друкую наукові статті та посібники, написані особисито і в співавторстві, серед яких "Методические указания с практическими заданиями по английскому языку для активизации навыков чтения литературы по специальности для студентов-медиков І-ІІ курсов" та посібник для студентів І-ІІ курсів факультету психології "English in Psychology". На даний момент у співпраці з викладачами кафедри Н.І.Войткевич, доц. О.М. Раком та викладачами медичного університету ім. О. Богомольця м. Києва працюю над підготовкою до друку всеукраїнського національного підручника з психології для студентів 2-го курсу медичних університетів.